Uitgangspunt

Autoverkeer weer mogelijk via Kennemerlaan

Op dit moment is het niet mogelijk om met de auto vanaf de Kennemerlaan via de Oosterduinweg naar de parkeerplaats achter de HEMA te rijden. Dit wordt geblokkeerd door de parkeerplaats. We noemen dit "de knip".

Het opheffen van de knip in de Oosterduinweg is onderdeel van een aantal maatregelen in de verkeersstructuur van IJmuiden waartoe de raad in 2017 besloten heeft. Het gaat om drie wijzigingen in de verkeersstructuur, die met elkaar bijdragen aan minder verkeer over de Lange Nieuwstraat, een betere verdeling van het verkeer in IJmuiden en het bieden van een heldere en toekomstvaste verkeersstructuur. De drie maatregelen zijn:

1) het Van Poptaplantsoen onderdeel maken van een ring om het centrum van IJmuiden

2) de bestaande blokkade voor autoverkeer bij het Oosterduinplein opheffen

3) de Merwede- en Spaarnestraat deels tweerichtingsverkeer maken.

Aanvullend wordt de maximumsnelheid van de Kennemerlaan en de Merwede- en Spaarnestraat gewijzigd van 50 naar 30 km/uur.

De aanpassing bij het Van Poptaplantsoen is inmiddels afgerond en op dit moment wordt gewerkt aan de Merwede- en Spaarnestraat en de Kennemerlaan. Daarna kan gestart worden met het laatste onderdeel: het Oosterduinplein en de Oosterduinweg. Het doel van het opheffen van de knip op het Oosterduinplein is het herstellen van een logische verbinding tussen de buurten en parkeerterreinen ten noorden van de Lange Nieuwstraat. Alle parkeerterreinen worden onderling verbonden en ook bereikbaar vanaf de Kennemerlaan en het Marktplein. Hierdoor hoeft er minder gebruik te worden gemaakt van de drukke kruispunten op de Lange Nieuwstraat. Tevens zal er minder sluipverkeer zijn door de straten ten noorden van het Oosterduinplein.

 

 

 

 

Samenspel Velsen is een initiatief van gemeente Velsen.

 

 

Cookie-instellingen